Lagrådsremiss Offentlighets- och sekretesslag - LR20081030 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagrådsremiss Offentlighets- och sekretesslag
   
 
Titel:Lagrådsremiss Offentlighets- och sekretesslag
Anmärkning:Utgiven 3 november 2008.
Utgivningsår:2008
Omfång:362 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LR20081030
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till lag om offentlighet och sekretess. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009.

 
  © 2017 Jure AB