Ds 2008:81 SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem - 9789138230879 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:81 SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem
   
 
Titel:Ds 2008:81 SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem
Utgivningsår:2008
Omfång:175 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230879
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:81
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria lämnas förslag till författningsändringar med anledning av ett rådsbeslut och två EG-förordningar som behandlar förändringar i Schengens informationssystem. Rådbeslutet gäller inom tredjepelarområdet (polissamarbete och straffrättsligt samarbete) medan förordningarna reglerar frågor inom den första pelaren (gränskontroll och immigrationskontroll).
 
  © 2017 Jure AB