Prop. 2008/09:66 En ny betygsskala - 200809066 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:66 En ny betygsskala
   
 
Titel:Prop. 2008/09:66 En ny betygsskala
Utgivningsår:2008
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809066
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:66
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F som ska användas när betyg sätts inom det offentliga skolväsendet. Betygsstegen A-E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte ges. Detta ska markeras med en horisontell streckmarkering i betygskatalogen. Betyget F och horisontellt streck ska dock inte användas i skolformer för elever som har en utvecklingsstörning. I propositionen redovisas även vissa bedömningar om den nya betygsskalan och dess införande.
 
  © 2017 Jure AB