EU Market Abuse Regulation in Energy Markets av Wasenden Odd-Harald B. - 9788202276447 - Jure bokhandel

 

 
 
EU Market Abuse Regulation in Energy Markets
   
 
Författare:Wasenden Odd-Harald B.
Titel:EU Market Abuse Regulation in Energy Markets
Utgivningsår:2008
Omfång:244 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202276447
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 694 SEK exkl. moms

 

EUs markedsmisbruksdirektiv fra 2003 gir regler om innsidehandel og markedsatferd i organiserte europeiske energimarkeder. Betydningen av direktivet er økende som følge av stadig mer omfattende organisert finansiell handel med kraft og gass i Europa. Forfatteren drøfter også den tiltakende reguleringen av informasjonsplikt i markedene.
 
  © 2017 Jure AB