Prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan - 200809068 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan
   
 
Titel:Prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan
Utgivningsår:2008
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809068
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2008/09:68
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68) föreslås en lag om yrkeshögskolan som syftar till att säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd. Konkret betyder det att påbyggnadsutbildningar, vissa kompletterande utbildningar, lärlingsutbildningar för vuxna till vissa hantverksyrken och kvalificerade yrkesutbildningar inte utgör högskoleutbildningar, och bör regleras genom en och samma lag. En ny myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, bör inrättas från och med 1 juli 2009 och den nya lagen beräknas träda i kraft den 15 april 2009.
 
  © 2017 Jure AB