Ds 2008:83 Enklare och bättre täktbestämmelser - 9789138231012 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:83 Enklare och bättre täktbestämmelser
   
 
Titel:Ds 2008:83 Enklare och bättre täktbestämmelser
Utgivningsår:2008
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231012
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:83
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

Vid prövning av tillstånd till täkt gäller bl.a. 9 kap. 6 a § miljöbalken som innehåller en behovsprövningsregel (där behovet av materialet ska vägas mot skador på djur- och växtliv) och en stoppregel (till skydd för biologisk mångfald). I promemorian föreslås dessa tas bort.
 
  © 2017 Jure AB