Prop. 2008/09:83 Taxering och beskattning av ägarlägenheter - 200809083 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:83 Taxering och beskattning av ägarlägenheter
   
 
Titel:Prop. 2008/09:83 Taxering och beskattning av ägarlägenheter
Utgivningsår:2008
Omfång:111 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:83
Ämnesord:Fastighetsrätt , Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I proposition 2008/09:83 föreslås ändringar i reglerna om fastighetstaxering, statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift och inkomstskatt.
 
  © 2017 Jure AB