Prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav - 200809087 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav
– Nya läroplaner för skolan
   
 
Titel:Prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan
Utgivningsår:2008
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Läroplanerna för respektive skolform ska innehålla övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Kursplanerna ska kompletteras med särskilda föreskrifter om kunskapskrav. Nationella kunskapskrav och obligatoriska nationella ämnesprov ska finnas i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Vidare föreslås att möjligheten att sätta betyg i ämnesblock i grundskolan ska avskaffas.
 
  © 2017 Jure AB