Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan - 913821329X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan
– en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik
   
 
Titel:Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik
Utgivningsår:2000
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821329X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:60
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I promemorian beskrivs hur EU:s nuvarande strukturpolitik steg för steg vuxit fram genom olika politiska paket. Här tas upp strukturfondernas framtid och pekas på möjligheten att rikta strukturstödet i första hand till de nya medlemsstaterna.

Innehåller två bilagor: En om olika scenarier för strukturpolitikens resursbehov efter år 2007 och en om Irlands utveckling.
 
  © 2017 Jure AB