Ds 2000:58 Utbildningens omvägar - 9138213222 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:58 Utbildningens omvägar
– en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning
   
 
Titel:Ds 2000:58 Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning
Utgivningsår:2000
Omfång:189 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213222
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:58
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Övrigt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

Detta är ett försök att uppskatta vilka kostnader som uppstår för samhället respektive individen av att utbildningskedjan inte fullt ut verkar hänga ihop. Här pekas på de förseningar som sker på vägen mellan skolan, högskolan och arbetsmarknaden. Dessa förseningar motsvarar ett minskat arbetsutbud på 130000 personår.
 
  © 2017 Jure AB