Ds 2008:85 Den enskildes val av rättsligt biträde - 9789138231234 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:85 Den enskildes val av rättsligt biträde
   
 
Titel:Ds 2008:85 Den enskildes val av rättsligt biträde
Utgivningsår:2008
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231234
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:85
Ämnesord:Processrätt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågor som rör förordnanden av och ersättning till rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Det övergripande syftet med de förslag som lämnas i promemorian är att stärka den enskildes rätt att själv välja rättsligt biträde.
 
  © 2017 Jure AB