Ds 2008:84 Brott mot Internationella brottsmålsdomstolens rättskipning - 9789138231227 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:84 Brott mot Internationella brottsmålsdomstolens rättskipning
   
 
Titel:Ds 2008:84 Brott mot Internationella brottsmålsdomstolens rättskipning
Utgivningsår:2008
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231227
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:84
Ämnesord:Internationell rätt , Processrätt , Straffrätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att några straffbestämmelser i brottsbalken som omfattar gärningar som riktas mot svensk eller viss utländsk rättskipande verksamhet ska utvidgas till att också omfatta gärningar som tar sikte på Internationella brottsmålsdomstolens rättskipning.

 
  © 2017 Jure AB