Prop. 2008/09:92 Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat- tilldelningsprinciper och förhandsbesked - 200809092 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:92 Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat- tilldelningsprinciper och förhandsbesked
   
 
Titel:Prop. 2008/09:92 Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat- tilldelningsprinciper och förhandsbesked
Utgivningsår:2008
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:92
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB