Regeringens skrivelse 2008/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007 - 200809079 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007
Utgivningsår:2008
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809079
Serie:Propositioner nr. 2008/09:79
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för tillämpningen under år 2007 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning och bestämmelserna i lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. Den behandlar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i ärenden som handläggs av Säkerhetspolisen.

 
  © 2017 Jure AB