Prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. - 200809095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:95
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I proposition 2008/09:95 föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att i aktiebolagsform bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet och annan verksamhet inom fordonsklustret samt att för ändamålet ge kapitaltillskott till bolag med högst 3 miljarder kronor. Bakgrunden till detta är de insatser och förslag som presenterats i kommissionens meddelande den 16 november 2008 "En ekonomisk återhämtningsplan för Europa" ("Barosso-planen").

Till följd av detta föreslår regeringen att riksdagen för 2008 höjer ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv med 3 miljarder kronor och ökar det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. med motsvarande belopp.

 
  © 2017 Jure AB