Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad - 9138212722 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad
– en ESO-rapport om vägen från skola till arbete
   
 
Titel:Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad – en ESO-rapport om vägen från skola till arbete
Utgivningsår:2000
Omfång:90 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212722
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:47
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Övrigt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas en uppföljning av ett representativt urval ungdomar födda år 1972 från det år de slutade grundskolan (år 1988) fram till år 1995. Studien visar att ungdomar av utländsk härkomst löper oförklarligt stora risker att bli arbetslösa, trots att de klarat av hela sin skolgång i Sverige. Vidare är denna risk dubbelt så hög för ungdomar födda i Afrika, Asien eller Latinamerika, trots att de har bättre betyg än andra invandrarungdomar.
 
  © 2017 Jure AB