Ds 2008:87 En ny Luganokonvention - 9789138231302 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:87 En ny Luganokonvention
   
 
Titel:Ds 2008:87 En ny Luganokonvention
Utgivningsår:2008
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231302
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:87
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Processrätt

Pris: 200 SEK exkl. moms

 

Den 30 oktober 2007 antogs i Lugano konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Konventionen kommer att ersätta den nuvarande Luganokonventionen som är parallell till Brysselkonventionen.

I denna promemoria lämnas förslag till de författningsändringar som föranleds av den nya Luganokonventionen. Den nya konventionen är, till skillnad från sin föregångare, direkt tillämplig i Sverige och ska därför inte införlivas i svensk rätt. I promemorian föreslås att lagen (1992:794) om Luganokonventionen på sikt ska upphävas och att dess tillämplighet under en övergångsperiod ska begränsas. Vidare föreslås en del följdändringar i andra författningar med anledning av den nya konventionen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB