Ds 2000:44 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) - 9138212676 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:44 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)
   
 
Titel:Ds 2000:44 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)
Utgivningsår:2000
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212676
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:44
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 85 SEK exkl. moms

 

Den nuvarande socialförsäkringsregisterlagen (SofrL) är uppbyggd mot bakgrund av 1973 års datalag. Här görs en begränsad översyn för att anpassa denna lag till den reglering som nu gäller för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL.
 
  © 2017 Jure AB