Prop. 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark m.m. - 200809098 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809098
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:98
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att ett havsområde som omfattar vattenmiljöer och större delen av de obebodda öarna i övärlden i Strömstads och Tanums kommuner, avsätts som Kosterhavets nationalpark.

 
  © 2017 Jure AB