SKV Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2008 - 9789138324691 - Jure bokhandel

 

 
 
SKV Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2008
– Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008
   
 
Titel:SKV Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2008 – Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:346 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789138324691
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:SKV Publikationer nr. 152 utg.11
Ämnesord:Skatterätt , Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

Syftet med denna publikation är att ge en översiktlig och samlad bild över ekonomisk statistik avseende det svenska skattesystemet. Publikationen skall kunna användas som underlag i samhällsdebatten, där skattepolitiken utgör en av de viktigaste och kontroversiella frågorna. Dessutom skall boken tjäna som en vägledning till de många statistikkällor som finns på området.
 
  © 2017 Jure AB