Prop. 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor - 200809109 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor
Utgivningsår:2009
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:109
Ämnesord:Familjerätt , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag till ändringar i 6 § och 6 a § lagen om internationell adoptionsförmedlning (LIA) i frågor om auktorisation av sammanslutningar som förmedlar internationella adoptioner.
 
  © 2017 Jure AB