Prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust - 200809108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
   
 
Titel:Prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
Utgivningsår:2009
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:108
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen under högst fyra månader ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 450 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust.

 
  © 2017 Jure AB