Offentlig upphandling av Norman Pernilla, de Jounge Malin, Palm Ulf - 913850216X - Jure bokhandel

 

 
 
Offentlig upphandling
– en handbok
   
 
Författare:Norman Pernilla , de Jounge Malin , Palm Ulf
Titel:Offentlig upphandling – en handbok
Anmärkning:1 volym lösblad. Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en stående order på den kommande utgivningen av supplement. En stående order gäller till dess att kunden säger upp den.
Utgivningsår:2012
Förlag:Fritzes
ISBN:913850216X
Produkttyp:Lösblad
Serie:Norstedts laghandböcker
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 2131 SEK exkl. moms

 

I detta lösbladsverk beskrivs på ett lättfattligt sätt de regler och hjälpmedel som stöder ett affärsmässigt beteende i samband med offentlig upphandling. Här kommenteras rättsfall och ges rekommendationer för efterlevnad av de komplicerade reglerna. Dessutom ges praktiska råd från förberedelser till första utbetalningen. Vidare ges exempel på de dokument som krävs, avtal om riskdelning och internationella köp.
 
  © 2017 Jure AB