SOU 2009:12 Skatt i retur - 9789138231470 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:12 Skatt i retur
   
 
Titel:SOU 2009:12 Skatt i retur
Utgivningsår:2009
Omfång:194 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231470
Kommitte:ASKA-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:12
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

ASKA-utredningen har haft i uppdrag att förutsättningslöst analysera den s.k. avfallsförbränningsskatten som utgår på förbränning av hushållsavfall.

Utredningen har undersökt om avfallsförbränningsskatten ger en kostnadseffektiv styrning mot de avfalls-, energi- och klimatpolitiska målen och om skatten i detta avseende kan utformas på ett mer effektivt sätt.
 
  © 2017 Jure AB