Regeringens skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelse 2009 - 200809103 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelse 2009
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelse 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:428 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809103
Serie:Propositioner nr. 2008/09:103
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 218 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att staten tecknar sin andel av den av styrelsen i SAS AB (publ) beslutade nyemissionen på cirka 6 miljarder kronor. Emissionsbeslutet kräver godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 13 mars 2009. Emissionen ska tecknas med företrädesrätt
för bolagets aktieägare. Statens ägarandel är 21,4 procent, varför högst 1,3 miljarder kronor av nyemissionen faller på staten.
 
  © 2017 Jure AB