Den nya socialtjänstlagen av Bergstrand Bengt-Olof - 9789172510814 - Jure bokhandel

 

 
 
Den nya socialtjänstlagen
– Uppdaterad utgåva 2009
   
 
Författare:Bergstrand Bengt-Olof
Titel:Den nya socialtjänstlagen – Uppdaterad utgåva 2009
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:198 sid.
Förlag:Kommunlitteratur
ISBN:9789172510814
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 268 SEK exkl. moms

 

Socialtjänstlagen styr verksamheten för alla dem som jobbar inom socialtjänsten. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Den nya socialtjänstlagen innehåller lagtexten, med förklarande kommentarer som hjälper till med tolkningen av lagen. Boken innehåller dessutom rättsfall och JO-beslut som ger kommunen vägledning i tolkningen av socialtjänstlagen.

För personal och förtroende valda inom socialtjänsen är det nödvändigt att vara uppdaterad med den senaste informationen för att kunna utföra ett korrekt arbete. Boken vänder sig också till studerande inom vård- och omsorgsutbildningar och till andra som är intresserade av socialtjänstens verksamhet.

Bengt Olof Bergstrand är socionom och har många års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Han medverkar som föreläsare i socialrätt på högskolor och i kursverksamhet, och har också skrivit LSS och LASS samt är medförfattare till Att bygga ett kvalitetssysstem.
 
  © 2017 Jure AB