Ds 2009:5 Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen - 9789138231623 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:5 Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen
   
 
Titel:Ds 2009:5 Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen
Utgivningsår:2009
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231623
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 192 SEK exkl. moms

 

Förslag till ändringar i svenska författningar som en följd av Europaparlamentets och rådets förordning om informationsssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).
 
  © 2017 Jure AB