Prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen - 200809123 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen
Utgivningsår:2009
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:123
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor ska ändras. Enligt denna lag får statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga enklare förvaltningsärenden.
Nuvarande ordning innebär att samverkan enligt lagen är omständlig och möjligheterna att
samverka begränsade. Propositionen innehåller förslag som syftar till att förenkla hanteringen av samtjänstavtal och att underlätta samverkan
enligt lagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2009.

 
  © 2017 Jure AB