Prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående - 200809082 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
   
 
Titel:Prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
Anmärkning:2008/09:082
Utgivningsår:2009
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till att förtydliga att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en person som har funktionshinder.
Vidare bedöms att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för tillämpningen av lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående.

Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB