Prop. 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser - 200809144 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser
   
 
Titel:Prop. 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser
Utgivningsår:2009
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:144
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att de särskilda prövningsreglerna om täkter i 9 kap. 6 a § miljöbalken tas bort. Regeringen föreslår att nya bestämmelser om täkt av naturgrus och täkt
av torv införs i 9 kap. miljöbalken. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.
 
  © 2017 Jure AB