Prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft - 200809146 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft
   
 
Titel:Prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft
Utgivningsår:2009
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809146
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:146
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att underlätta utbyggnaden av vindkraft samtidigt som kraven på en rättssäker och omsorgsfull prövning inte minskar.
 
  © 2017 Jure AB