Prop. 2008/09:152 Några frågor om sekretss och tillgång till register - 200809152 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:152 Några frågor om sekretss och tillgång till register
   
 
Titel:Prop. 2008/09:152 Några frågor om sekretss och tillgång till register
Utgivningsår:2009
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i förslaget till offentlighets- och sekretesslag (2009:000), lagen (1998:620) om belastningsregister ochlagen (1998:621) om misstankeregister. Förslagen innebär bl.a. en ökad möjlighet att meddela föreskrifter om sekretess i viss uppräknade situationer.
 
  © 2017 Jure AB