Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag - 200809150 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag
   
 
Titel:Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag
Utgivningsår:2009
Omfång:687 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:150
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 335 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.
 
  © 2017 Jure AB