Prop. 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna - 200809168 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna
   
 
Titel:Prop. 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna
Utgivningsår:2009
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:168
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I ellagen (1997:857) föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om balansansvar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB