Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter - 200809093 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter
   
 
Titel:Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter
Utgivningsår:2009
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809093
Serie:Propositioner nr. 2008/09:93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB