Prop. 2008/09:161 Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader - 200809161 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:161 Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
– tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem
   
 
Titel:Prop. 2008/09:161 Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader – tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem
Utgivningsår:2009
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:161
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB