Regeringens skrivelse 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 - 200809114 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008
– krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2009
Omfång:115 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809114
Serie:Propositioner nr. 2008/09:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB