Prop. 2008/09:156 Sfi-bonus - 200809156 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:156 Sfi-bonus
– Försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
   
 
Titel:Prop. 2008/09:156 Sfi-bonus – Försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
Utgivningsår:2009
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:156
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag som syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare i sfi kan bidra till att de snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter till arbete. Lagen föreslås träda i kraft 1 oktober 2009.
 
  © 2017 Jure AB