Prop. 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare - 200809157 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare
   
 
Titel:Prop. 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare
Utgivningsår:2009
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809157
Serie:Propositioner nr. 2008/09:157
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB