Prop. 2008/09:160 samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten - 200809160 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:160 samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
   
 
Titel:Prop. 2008/09:160 samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Utgivningsår:2009
Omfång:189 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:160
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås bl.a. att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förs över till Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB