Offentliga bidrag på lika villkor - 200809171 - Jure bokhandel

 

 
 
Offentliga bidrag på lika villkor
   
 
Titel:Offentliga bidrag på lika villkor
Utgivningsår:2009
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:171
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att skollagens (1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser förtydligas. Samtidigt föreslås att huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagens regler.

De nya bestämmelserna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009. De ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
 
  © 2017 Jure AB