Regeringens skrivelse 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2008 - 200809102 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:155 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809102
Serie:Propositioner nr. 2008/09:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.
 
  © 2017 Jure AB