SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. - 9789138231845 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
   
 
Titel:SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:410 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231845
Typ av verk:Lagförslag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:34
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

Utredarens uppdrag har i huvudsak gått ut på att överväga ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och aktiebolagsförordningen (2005:559) (ABF) som innebär förenklingar för aktiebolagen. Arbetet har varit särskilt inriktat på de små aktiebolagens behov av förenklade associationsrättsliga regler. Utöver att ta fram förenklingsförslag har utredaren även haft i uppdrag att överväga behovet av en ny företagsform, att se över bestämmelserna om ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag samt att överväga om en särskild preskriptionsregel bör införas i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
 
  © 2017 Jure AB