Prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget - 200809099 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
   
 
Titel:Prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Utgivningsår:2009
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809099
Serie:Propositioner nr. 2008/09:99
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändrade och nya anslag för budgetåret 2009. Bland annat föreslås 7 000 000 000 kronor i ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting och
10 086 000 000 kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.
 
  © 2017 Jure AB