ABS 09 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716) - ABS09 - Jure bokhandel

 

 
 
ABS 09 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716)
   
 
Titel:ABS 09 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med Konsumenttjänstlagen (1985:716)
Utgivningsår:2009
Omfång:20 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:ABS09
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsentreprenader bör istället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas.
 
  © 2017 Jure AB