Prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning - 200809201 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
   
 
Titel:Prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
Utgivningsår:2009
Omfång:159 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809201
Serie:Propositioner
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 71 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, en ny lag om Försvarsunderrättelsedomstol samt ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000) och säkerhetsskyddslagen (1996:627). Förslagen syftar till att förstärka integritetsskyddet vid signalspaning.
 
  © 2017 Jure AB