Husavdrag av Dreij Olof, Persson Jan-Erik - 9789186191115 - Jure bokhandel

 

 
 
Husavdrag
– ROT-arbeten, hushållstjänster, skattereglerna
   
 
Författare:Dreij Olof , Persson Jan-Erik
Titel:Husavdrag – ROT-arbeten, hushållstjänster, skattereglerna
Utgivningsår:2009
Omfång:119 sid.
Förlag:Tholin & Larsson
ISBN:9789186191115
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller en utförlig redogörelse om de komplicerade reglerna om skattereduktion vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad av småhus samt för de så kallade hushållsnära tjänsterna.

• Vilka arbeten ger skatterabatt?
• Vad händer när bostaden säljs?
• Hur kombineras ROT-arbeten med städtjänster?
• Risker och möjligheter för säljare och köpare.
• Vad händer om säljaren begär återbetalning för sent?

Från den 1 juli 2009 införs den s.k fakturamodellen som innebär att köparen betalar halva arbetskostnaden. Resten ska säljaren få ut från Skatteverket. Boken innehåller en utförlig beskrivning av förfarandet.

Arbetsgivarens hantering av förmånerna påverkas inte men kan ge kvarskatt för den anställde. Framställningen kompletteras med aktuella rättsfall från nuvarande och tidigare lagstiftning. I ett avslutande kapitel lämnas ett stort antal tips för både köpare och säljare.
 
  © 2017 Jure AB