Prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner - 200809203 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner
   
 
Titel:Prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner
Utgivningsår:2009
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809203
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:203
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en lag om beräkning av förmögenhet vid fastställande av de förmåner inom socialförsäkringen och studiestödet som prövas mot förmögenhet. Förslaget innebär att förmögenhetsprövningen för dessa förmåner från och med den 1 januari 2010 ska kopplas till denna lag, som ska benämnas lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

I propositionen föreslås också att förmögenhetsprövningen ska slopas i fråga om underhållsstöd.
 
  © 2017 Jure AB