Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag - 9789138232583 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag
   
 
Titel:Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag
Utgivningsår:2009
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232583
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 200936
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att en ny bestämmelse införs i lagen om offentlig upphandling som innebär att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor eller tjänster från en juridisk person som myndigheten helt eller delvis innehar eller är medlem i.

Detta gäller dock endast under förutsättning att två villkor är uppfyllda: Dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och dels att den juridiska personen måste utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter
 
  © 2017 Jure AB