SOU 2009:71 EU, Sverige och den inre marknaden - 9789138232637 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2009:71 EU, Sverige och den inre marknaden
– En översyn av horisontella bestämmelser
   
 
Titel:SOU 2009:71 EU, Sverige och den inre marknaden – En översyn av horisontella bestämmelser
Utgivningsår:2009
Omfång:809 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232637
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:71
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 452 SEK exkl. moms

 

Utredningen har gjort en översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet och föreslår en rad åtgärder som kan förbättra företagens villkor och skapa förutsättningar för att bättre ta tillvara den inre marknadens fördelar i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB